Skip to main content

Introduktionsprogrammen

För dig som inte är behörig till ett nationellt program finns Introduktionsprogrammen (IM). Introduktionsprogrammen har fyra olika inriktningar som förbereder dig inför vidare studier på ett nationellt program på gymnasieskolan, annan utbildning eller för att ta klivet på arbetsmarknaden. Du kan även kombinera dina studier med praktik.

Under utbildningen ges du möjlighet att skräddarsy din studieplan utifrån dina individuella mål och lär mer om olika yrkesval och utbildningsmöjligheter för att hitta din egen väg framåt.

Om programmet


Inom Introduktionsprogrammen finns fyra olika inriktningar. De olika inriktningarna förbereder dig för vidare studier på gymnasieskolan eller för att ta klivet ut på arbetsmarknaden. Med stöd av studie- och yrkesvägledare, praktik-samordnare, pedagoger, mentor och elevhälsa ges du möjlighet att skräddarsy din studieplan utifrån dina personliga mål.

Under utbildningen på IM kommer du att göra studiebesök och möta representanter från olika organisationer och företag som berättar om olika yrkesval och utbildningsmöjligheter. Vissa kurser ges också i samverkan med andra aktörer.

På Falkenbergs gymnasieskola finns fyra inriktningar. Du väljer inriktning i samband med ditt gymnasieval.

Inriktningar


Programinriktat val (IMV)

Programinriktat val förbereder dig för studier på ett visst nationellt program och målsättningen är att du så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella programmet. För att ha behörighet till programinriktat val krävs lägst betyget E i minst sex ämnen. Ett av dessa måste vara svenska/svenska som andraspråk. Dessutom ska minst ett av ämnena engelska eller matematik ingå. Du kommer att läsa utbildningen på det nationella programmet samtidigt som du läser grundskoleämnet.


Individuellt alternativ (IMA)

Individuellt alternativ förbereder dig för fortsatta studier eller för arbetsmarknaden. Utbildningen kan innehålla grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i och hela eller delar av gymnasieskolans kurser. Den kan också innehålla praktik samt motivationshöjande inslag.


Språkintroduktion (IMS)

Språkintroduktion riktar sig till dig som är nyanländ i Sverige. Utbildningen har fokus på det svenska språket för att du ska kunna gå vidare till en annan studieinriktning på IM, något annat program i gymnasieskolan eller till annan utbildning.

Du kan också läsa andra grundskoleämnen och vissa gymnasiekurser som du behöver för din fortsatta utbildning. På Falkenbergs gymnasieskola erbjuder vi flera klasser inom språkintroduktion för att du ska kunna studera därifrån du befinner dig i din språkutveckling.


Yrkesintroduktion (IMY)

På yrkesintroduktion erbjuds du en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dig att etablera dig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett yrkesprogram. Du får möjlighet att studera grundskoleämnen och/eller gymnasiekurser.

Utbildningen innehåller vanligtvis praktik. Du får hjälp att hitta en praktikplats som möter dina mål och intressen samt stöd och handledning under din praktik.

På Falkenbergs gymnasieskola samarbetar vi med yrkesprogram där du kan erbjudas att läsa nationella kurser i mån av plats. Vi erbjuder även yrkeskurser, i grupp på IM, inom områden där det finns ett behov på arbetsmarknaden. Andra kurser såsom arbetskunskap, truckutbildning och delar av körkortsteori kan vara bra förberedelse inför ditt framtida arbete.
ESF- IMpuls

Falkenbergs gymnasieskola har beviljats medel från Europeiska socialfonden till projektet IMpuls. Projektet pågår i tre år, med start våren 2023 och är delfinansierat av Europeiska socialfonden. Här kan du läsa mer om projektet

Framtiden


Introduktionsprogrammen ger dig möjlighet att förbereda dig för fortsatta studier på ett nationellt program på gymnasieskolan, annan utbildning eller för arbetsmarknaden. Du ges möjlighet att välja din väg utifrån dina mål och vilken av studieinriktningarna du väljer.

Möte en tidigare elev

Möt den tididgare eleven Madeleine Mogensen som berättar om hur det var att gå Introduktionsprogrammens inriktning yrkesintroduktion och vad hon gjort sedan hon tog studenten. 

Studie- och yrkesvägledare

Linda Bengtsson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
072-146 36 13

Studie- och yrkesvägledare

Maria Bergsten
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
073-868 16 62

Rektor

Mikael Jakobsson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
070-576 60 10

Kontaktcenter

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0346-88 60 00