Skip to main content

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro när du inte är i skolan


Din vårdnadshavare ska meddela skolan när du är frånvarande från skolan. Om du är över 18 år ska du anmäla din frånvaro själv. Frånvaroanmälan görs via Skola24 eller appen Unikum Familj. Det går också bra att anmäla frånvaro via telefon. Om du ska vara ledig från skola måste du ansöka om ledighet. Information om och blankett för ansökan om ledighet hittar du här.

Anmälan i Skola24 för elev över 18 år

 • Logga in i Skola24.
 • Klicka på "Frånvaro" och sedan på "Frånvaroanmälan".
 • Välj heldagsfrånvaro eller frånvaro del av dag.
 • Fyll i rätt datum och eventuella tider.
 • Välj anledning: "giltig frånvaro" (eleven själv/vårdnadshavare anmält).
 • Klicka på "Spara"'.

Anmälan i Skola24 för vårdnadshavare

 • Logga in i Skola24.
 • Om du är vårdnadshavare för flera elever i Skola24, välj rätt elev.
 • Följ instruktionerna för elever som anges ovan under "Elev".
  Utförligare information om funktionerna i Skola24 finns under rubriken "Hjälp & dokumentation" i Skola24.

Anmälan via telefon

 • Ring 0515-77 76 03.
 • Följ instruktionerna.
 • Var beredd på att knappa in ditt personnummer (10 siffror ÅÅMMDD-XXXX).
 • Ring före klockan 12 den dag du är borta.

Frånvaroanmälan ska göras varje dag då du inte är i skolan. Är du borta flera dagar ska du ringa varje dag. Frånvaroanmälan görs för hel dag. Det är viktigt att du ringer och anmäler din frånvaro före klockan 12 den dag du är borta. Om du ringer efter klockan 12 kommer frånvaro att registreras för följande dag.

Det går att när som helst under samtalet avbryta frånvaroanmälan. När anmälan är klar kommer en bekräftelse. Lägger du på luren innan du får bekräftelsen kommer frånvaroanmälan att avbrytas. Frånvaroanmälan är kopplad till frånvarosystemet Skola 24 och registreras i systemet så att dina lärare kan se att du inte är här aktuell dag.

Anmälan i appen Unikum Familj för vårdnadshavare

 • Ladda ner appen Unikum Familj App Store eller Google Play.
 • Klicka på "Logga in med Mobilt BankID".
 • Välj "Andra sätt att logga in" och "Falkenbergs kommun".
 • Välj "Vårdnadshavare".
 • Logga in med Mobilt BankID.