Skip to main content

Studie- och yrkesvägledning

Prata om din studieplan, studiesituation eller framtida val av studier och arbete


Studie- och yrkesvägledare finns för dig som vill ha vägledning och diskutera din studieplan, ditt individuella val eller din aktuella studiesituation. Du kan också vända dig till studie- och yrkesvägledare för att prata om framtida val av studier och arbete. Studie- och yrkesvägledaren kan också hjälpa dig ta fram information om utbildningar, olika yrken eller branscher samt information om studier, praktik och arbete utomlands.

Tillsammans hittar vi din väg framåt

Under din studietid gör du fler olika val. På många program väljer du exempelvis en inriktning eller fördjupning. Inom det individuella valet har du möjlighet väljer du vilka kurser du vill läsa. Du kanske vill läsa kurser som ger till högskolebehörighet eller utökad behörighet. Om du behöver råd och vägledning i dina val kan studie- och yrkesvägledarna hjälpa dig. 

I din individuella studieplan hittar du information om de kurser som ingår i ditt program och de kurser du väljer att läsa. Din individuella studieplan hittar du i Edlevo.

Studie- och yrkesvägledare berättar

Möt Veronica Lindhe, en av fyra studie- och yrkesvägledare på Falkenbergs gymnasieskola, som berättar mer om vad en studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med.