Skip to main content

Läsårstider

Datum för skolstart, skolavslutning, student, lov och ledigheter


Läsårstiderna innehåller datum för skolstart, skolavslutning, student, lov och andra ledigheter under ett läsår. Beslut om läsårstider kommande läsår fattas senast i december av barn- och utbildningsförvaltningen.

Läsårstider Vårterminen 2024

Vårterminen 2024    Datum
Skolan börjar 10 januari
Sportlov (vecka 8) 19 februari-23 februari
Studiedag 18 mars
Påsklov (vecka 14) 2-5 april
Lovdag  10 maj
Student 5 juni
Lovdag  7 juni
Skolan slutar (år1 & 2) 11 juni

 

Läsårstider 2024/2025

Höstterminen 2024 Datum
Skolan börjar (år 1) 19 augusti
Skolan börjar (år 2 & 3) 20 augusti
Studiedag 25 september
Höstlov 28 oktober-1 november
Skolan slutar 20 december

 

Vårterminen 2025    Datum
Skolan börjar 10 januari
Sportlov (vecka 8) 17 februari-21 februari
Studiedag 11 mars
Påsklov (vecka 16) 14-17 april
Lovdag  2 maj
Lovdag  30 maj
Skolan slutar (år1 & 2) 11 juni
Student 13 juni