Skip to main content

Betyg och studieplan

Håll koll på betyg och studieplan


Efter varje avslutad termin får du ett utdrag ur din betygskatalog. Utdraget visar dina betyg och eventuell ogiltig frånvaro under terminen. Vid behov kan du själva be om ett utdrag ur betygskatalogen när som helst under läsåret. 

Din individuella studieplan innehåller information om de kurser som du läser eller att kommer att läsa under din gymnasietid samt betyg på avslutade kurser. 


Utdrag ur din betygskatalog

Som elev får du ett utdrag ur betygskatalogen två gånger per läsår. Utdraget innehåller i förekommande fall uppgift om omfattningen av den frånvaro som du har haft utan giltigt skäl under terminen. Spara gärna ditt utdrag om du behöver det för att söka till exempel helg- och sommarjobb. Därutöver kan du få ett utdrag ur betygskatalogen med dina betyg när du så önskar. Ta kontakt med personal på skolans elevregistrering. Om du byter skola eller avbryter dina studier får du automatiskt ett utdrag ur betygskatalogen.

Individuell studieplan

Som elev har du också tillgång till din individuella studieplan med betyg på avslutade kurser samt med de kurser som du läser eller att kommer att läsa under din gymnasietid. Din individuella studieplan hittar du i Edlevo- betyg och studieplan. Du loggar enklast in via elev.falkenberg.se

Beställning av betygshandling

Söker du efter din betygshandling och behöver beställa en kopia, läs mer och gör en beställning via Beställning av betygshandling - Falkenbergs kommun