Skip to main content

Ansökningar, anmälningar och försäkring

Ansökningar, anmälningar och försäkring


Här hittar du information om olika ansökningar och anmälningar som du eller dina vårdnadshavare kan behöva göra under dina gymnasiestudier. Du hittar också information om vår självservicetjänst där vårdnadshavare/myndig elev fyller i viktiga uppgifter som skolan behöver ta del av. Här hittar du även vår e-tjänst, samtycke till publicering av bild, film och ljud.


Anmäl dig till prövning

Om du behöver göra en särskild prövning för att höja ett icke godkänt betyg ska du kontakta elevregistreringen på Falkenbergs gymnasieskola så länge du är elev på skolan. Där får du ytterligare skriftlig och muntlig information om prövningstillfällen och rutiner i samband med prövningen. Är du inte elev på skolan följ länken nedan för vidare information & anmälan. 

Prövning - information och anmälan - Falkenbergs kommun

Så går prövningen till

Tänk också på att beroende på förkunskaper och önskat utfall kan du behöva betydligt mer tid än de tre veckor som är mellan sista anmälningsdag och skrivningstillfället för att förbereda prövningarna. I de flesta ämnen genomför du flera olika moment, vissa som skrivs på prövningsdagarna, och vissa som du jobbar med hemma över tid. Det är viktigt att ta reda på vad som gäller i det/de ämnen du behöver pröva i. Du måste och tänka realistiskt kring hur många prövningar du hinner med att göra vid ett tillfälle.

Anmäl dig i god tid

Anmäl dig i god tid och se till att ha kontinuerlig kontakt med din utsedda handledare. Anmälan görs via blankett. Du får reda på vilken lokal som gäller via Informationen på Falkenbergs gymnasieskola.


Anmäl olycksfall till försäkringsbolag

Om du går på Falkenbergs gymnasieskola är du olycksfallsförsäkrad genom Svedea försäkring. Om du har råkat ut för en skada så gör du skadeanmälan direkt via Svedeas webbplats. En olycksfallsskada är en kroppsskada som du ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen gäller dygnet runt. Den gäller också under andra aktiviteter som anordnas av skolan, exempelvis APL eller studiebesök.

Mer information om olycksfallsförsäkringen och hur du anmäler skada hittar du på Falkenbergs kommuns webbplats.


Ansök om ledighet

Om du behöver vara ledig från skolan ska du ansöka om ledighet. Ansökan om ledighet görs via Skola24. Läs reglerna för ledighet innan du gör din ansökan. Kom ihåg att fylla i studieplanering under ledigheten i ansökan. 

Regler för och ansökan om ledighet hittar du på Falkenbergs kommuns webbplats.


För dig som är myndig elev på Falkenbergs gymnasieskola- ge behörighet för vuxens tillgång till Skola24 och Unikum 

I den här e-tjänsten kan du som myndig elev godkänna att en vuxen får tillgång till dina uppgifter i Skola24 och Unikum. 

Mer information och denna e-tjänst hittar du på Falkenbergs kommuns webbplats.


Ansök om skolbiljett, reseersättning eller inackordering

Om du är folkbokförd i Falkenbergs kommun och ska gå på Falkenbergs gymnasieskola, kan du få en skolbiljett (tidigare resekort) om din folkbokföringsadress ligger minst 6 kilometer från gymnasieskolan. Avståndet mäts av skolan och ingen ansökan behövs utan skolbiljetten får du till din mobiltelefon i Hallandstrafikens app. Se till att ha ditt mobilnummer uppdaterat i Hallandstrafikens app.

Om du har rätt till ett resekort men saknar möjlighet att åka med kollektivtrafik till och från skolan, kan du ansöka om reseersättning. Ansökan görs inför varje nytt läsår.

Inackorderingsbidrag

Om du är folkbokförd i Falkenbergs kommun, ska gå på Falkenbergs gymnasieskola eller annan gymnasieskola och har mer är 40 km resväg eller minst tre timmars daglig res- och väntetid till skolan, kan du ansöka om inackorderingsbidrag. Ansökan görs inför varje nytt läsår.

Mer information och ansökan gällande skolbiljett, resebidrag och inackordering hittar du Falkenbergs kommuns webbplats


Ansök om stipendie ur Heljasfonden

Elever i avgångsklasserna på Falkenbergs gymnasieskola kan ansöka om medel ur Heljasfonden för fortsatt utbilning som avser konst eller musik. Du som tidigare har erhållit Heljasfondens stipendium ett och har studerat på Falkenbergs gymnasieskola, kan ansöka om stipendium nr 2, upp till 3 gånger, inom de närmast fem föregående åren sedan du slutade på Falkenbergs gymnasieskola. I din ansökan skall du beskriva din önskade fortsatt personliga utveckling inom ämnesområden konst och musik. Din ansökan görs via vår e-tjänst, som öppnar den 26 februari, kl. 12.00. Har du inte möjlighet att göra din ansökan via e-tjänst, så kan du göra en ansökan via vår blankett. Din ansökan ska ha inkommit senast 30 april.

Ansökan via e-tjänst till Heljasfondens 1 stipendium 

Ansökan via e-tjänst till Heljasfondens 2 stipendium

Ansökningsblankett hittar du på Falkenbergs kommuns webbplats. 


Lämna uppgifter via vår e-tjänst, Självservice

I Självservice- Falkenbergs gymnasieskola skall du som vårdnadshavare eller myndig elev fylla i flera viktiga uppgifter som vi på skolan behöver. Vid skolstart behöver du uppdatera/lägga in dina uppgifter i e-tjänsten. I tjänsten gör du följande:

  • Lämnar anhöriguppgifter
  • Anmäler specialkost
  • Godkänner villkor för utlämning av tagg och skåpsnyckel
  • Godkänner villkor för lån av skolböcker och mini/grafräknare
  • Får information om regler och anvisningar i skolans digitala miljö.

Tjänsten öppnar den 8 augusti.

Självservicetjänsten hittar du på Falkenbergs kommuns webbplats


Samtyck till publicering av bild, film & ljud 

Här loggar du som elev in för att samtycka till publicering av bild, film och ljud gällande hemsida, tryckmaterial och sociala medier.

Tjänsten öppnar den 8 augusti

Här hittar du vår e-tjänst för samtycke