Skip to main content

Modern arbetslivsorientering (MOA)

Modern arbetslivsorientering (MOA)


I Falkenberg samarbetar skolor och arbetsliv för att tillsammans säkerställa framtidens kompetensförsörjning. Syftet med modern arbetslivsorientering är att skapa en varaktig process för samarbete mellan skola och arbetsliv som ger förutsättningar för likvärdighet för alla kommunens elever. Det är också att vara en pusselbit i arbetet med att säkra framtidens kompetensförsörjning i kommunen, förebygga hinder och göra det lätt att samarbeta mellan skola och arbetsliv.

Genom att samarbeta med arbetslivet kan undervisningen lättare kopplas till livet i och utanför skolan. Därmed ökar motivationen hos våra barn och ungdomar. När eleven möter arbetslivet ökar motivationen att lära genom förståelse varför man går i skolan, upptäckarglädje och nyfikenhet och stärkt lärandeidentitet. Genom samarbete med arbetslivet når eleverna ökad måluppfyllelse och utvecklar en god valkompetens. 

Arbetsgivare som samarbetar med skolan lär känna sina framtida medarbetare redan nu. De väcker intresse och nyfikenhet för sin bransch och överbryggar generationsväxlingen som är extra stor i vissa branscher. Arbetsgivaren får också en tillfällig resurs samtidigt som eleven får kunskaper och är med och påverkar utbildningens innehåll genom att eleven får en förankring i arbetslivet. De gör en social insats där eleverna får en chans till arbetslivserfarenhet vilket ökar motivationen för vidare studier.

Som stöd för modern arbetslivsorientering finns Falkenbergsmodellen. 

Läs mer om Falkenbergsmodellen