Skip to main content

Ordningsregler

För en trygg skolmiljö


Falkenbergs gymnasieskolans ordningsregler ska bidra till och upprätthålla en trygg skolmiljö. De är framtagna av elevrådet i samarbete med skolledningen.


Rättigheter Skyldigheter
Du har rätt att gå i skolan. Du har skyldighet att vara närvarande under lektionstid.
Du har rätt att känna dig respekterad och värdefull oavsett hudfärg, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning, ålder, kön samt  könsöverskridande identitet eller uttryck. Du har skyldighet att respektera andra oavsett hudfärg, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning, ålder, kön samt  könsöverskridande identitet eller uttryck.
Du har rätt att känna dig trygg i skolan Du har skyldighet att se till att inte släppa in utomstående på skolans område. 
Du har rätt att studera i ett gott skolklimat med trygghet och studiero. Du har skyldighet att visa respekt för vår gemensamma arbetsmiljö samt att bidra till trygghet och studiero.
Du har rätt till generell trivsel. Du har skyldighet att hålla skolan tobaksfri, samt drog- och alkoholfri.
Du har rätt till en hel och ren arbetsplats. Du har skyldighet att inte sabotera på skolans område samt hålla den fri från skräp och inte förtära mat och dryck i klassrum. 
Du har rätt till en skoldator samt övriga läromedel. Du har skyldighet att inte använda skolans datorer för att kränka eller diskriminera annan elev eller personal på skolan.
Du har rätt att bli rättvist bedömd i ditt skolarbete. Du har skyldighet att inte fuska i ditt skolarbete.

Kontaktcenter

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0346-88 60 00