Skip to main content

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege


Falkenbergs Gymnasieskola är nu godkända och ingår i lokalt Vård- och omsorgscollege Varberg-Falkenberg från och med 230223.

Certifieringen innebär att vi ingår i en certifierad samverkan som är en kvalitetsstämpel för jobb och utbildning inom vård och omsorg.

Behovet av en hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg är av stor vikt för välfärden i Sverige idag och framöver. Behovet av utbildade medarbetare växer liksom möjligheten till kompetensutveckling för redan anställda så att de har möjlighet att växa och utvecklas i sina yrkesroller.

Samverkan i VO-College är formaliserad genom certifiering och de organisationer som deltar arbetar tillsammans för att skapa hållbar och framgångsrik kompetensförsörjning i vård och omsorg. Mer om Vård-och omsorgscollege hittar du här.