Skip to main content

Vård- och omsorgsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet ger dig kunskap om att bevara eller återställa människors hälsa och stödja deras förmåga att utvecklas. Du får yrkeskunskap om vård, omvårdnad och omsorg samt kunskaper om hälsa, ohälsa, anatomi, fysiologi, psykiatri och funktionsnedsättning.

Under utbildningen får du utveckla din förmåga att ta initiativ, kommunicera och bemöta människor. Du lär dig att identifiera och lösa problem i olika vård- och omsorgssituationer. På din APL får du möjlighet att praktisera det du lärt dig. Du erbjuds också sommarjobb inom Falkenbergs kommuns äldreomsorg från och med det år du fyller 18.

Om programmet


Vård- och omsorgsprogrammet är ett yrkesprogram som ger dig kompetens att arbeta som undersköterska inom alla olika inriktningar inom vård och omsorg. Grundläggande behörighet till högskola och universitet ingår i programmet men kan väljas bort. Om du väljer att läsa de kurser som krävs för att få högskolebehörighet kan du läsa vidare till exempelvis sjuksköterska, fysioterapeut eller polis.

Utbildningen betonar människors lika värde, mänsklig värdighet, livskvalitet och välbefinnande. Du ges möjlighet att utveckla din förmåga att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt, kommunicera med respekt för individens integritet och ge människor möjlighet till delaktighet och inflytande. Du lär dig att förstå människors olika behov och förutsättningar.

Under dina studier på programmet kommer du lära dig att identifiera, analysera och ta initiativ till att lösa problem i olika vård- och omsorgssituationer. Utbildningen kommer utveckla din förmåga till initiativförmåga och kvalitetsmedvetenhet. Du får också möjlighet att träna på och prova olika typer av IT-lösningar och program för t ex medicintekniska uppgifter som du kommer att möta som arbetsredskap i arbetslivet.

Studier inom de programspecifika kurserna kommer ske tillsammans med studenter från vuxenutbildningen. De gymnasiegemensamma ämnen kommer du att läsa tillsammans med elever från något av våra övriga yrkesprogram.

Under utbildningen kommer du att ha 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL. Under APL praktiserar du på en arbetsplats och ges möjlighet att uppleva arbetslivet på riktigt. APL är uppdelad i flera perioder så att du får möjlighet att prova på olika arbetsplatser. Alla elever gör sin avslutande APL på sjukhuset i Varberg.

I samarbete med den kommunala äldreomsorgen erbjuds du som läser vård- och omsorgsprogrammet minst fyra veckors sommarjobb. Erbjudandet gäller från och med året du fyller 18 år och du måste ha godkända betyg i karaktärsämnena.

Programmets poängplan


Vård- och omsorg profilerat mot äldreomsorgen


Framtiden


Efter genomförd utbildning har du de kunskaper som behövs för att arbeta inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Du blir anställningsbar som undersköterska och kommer kunna arbeta inom en rad olika verksamheter i såväl kommunal, regional som privat regi.

Just nu är det stor brist på undersköterskor och genom din APL har du möjlighet att knyta kontakter för att få såväl sommarjobb som arbete direkt efter examen.

Väljer du dessutom till högskoleförberedande kurser kan du också direkt söka till bl a sjuksköterske-programmet eller utbilda dig vidare inom hälsa och friskvård.

Studie- och yrkesvägledare

Linda Bengtsson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0346-88 64 64

Biträdande Rektor

Christoffer Sehlstedt
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
070-543 18 34

Kontaktcenter

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0346-88 60 00