Skip to main content

Teknikprogrammet

På teknikprogrammet får du utveckla dina kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling och lär dig att se förhållanden mellan människa, teknik, samhälle och miljö. Teknikutveckling innebär att du lär dig analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera, producera, använda, sälja och återvinna.

Under utbildningen får du utveckla din förmåga att vara kreativ och lösa problem. Du får lära dig att arbeta självständigt och i projekt samt driva UF-företag. Du kommer också att få fördjupa dina kunskaper inom design och produktutveckling, informations- och medieteknik eller teknikvetenskap.

Om programmet


Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program där du läser mycket fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. I teknik får du undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. I fysik och kemi får du lära dig om olika företeelser i naturen samt göra kopplingar till tekniska processer. Matematik är inom teknikområdet ett språk och ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang.

Utbildningen innehåller många kreativa och problemlösande arbetsformer. Du får arbeta både teoretiskt och praktiskt. Eftersom utveckling av teknik ofta sker i projektarbetsform, får du ibland arbeta i projekt, såväl enskilt som i grupp.

Inom teknikprogrammet finns de tre inriktningarna design och produktutveckling, informations- och medieteknik och teknikvetenskap där du ges du möjlighet att fördjupa dina kunskaper. Du väljer inriktning inför år 2.

Entreprenörskap och företagande ingår i utbildningen och under år 3 driver alla elever på teknikprogrammet UF-företag. Du uppmuntras att utveckla nya och kreativa lösningar för att skapa och möta förändringar.

Under utbildningen ges du möjlighet att besöka Chalmersdagen och Framtidsmässan på Halmstad Högskola.

Fördjupningar och poängplan


Design och produktutveckling

Inriktningen design och produktutveckling ger dig kunskaper om och färdigheter i design och produktutveckling där datorstyrd design samt konstruktion är centrala. Du lär dig också om designprocess och designmetodik.

Informations- och medieteknik

Inriktningen informations- och medieteknik ger dig kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Du lär dig om datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik.


Teknikvetenskap

Inriktningen teknikvetenskap ger dig kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Du får fördjupade kunskaper om teknik, matematik och fysik.

Framtiden


Efter genomförd utbildning har du behörighet för vidare studier på många högskole- och universitetsutbildningar, särskilt utbildningar inom teknik- och naturvetenskap. Teknikprogrammet ger en bra grund för olika ingenjörsutbildningar. Det finns även ettåriga påbyggnadsutbildningar som leder direkt till yrkesverksamhet.

Många av de yrkesutgångar du kan välja efter genomförd utbildning på teknikprogrammet kräver vidare studier, exempelvis inom bioteknik, datateknik, nanoteknik, design och produktutveckling, elektroteknik, industriell ekonomi, informationsteknik, maskinteknik, materialdesign, medieteknik, arkitektur, samhällsbyggnad och teknisk fysik.

Studie- och yrkesvägledare

Jessica Ivarsson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0346-88 68 93

Biträdande rektor

Bodil Samuelsson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0346-88 53 13

Kontaktcenter

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0346-88 60 00