Skip to main content

Samhällsvetenskapsprogrammet

På samhällsvetenskapsprogrammet får du kunskaper om samhällets och människans villkor och förutsättningar samt lär dig om demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö. Du får träna på att använda ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt och öva dig i att diskutera, motivera och argumentera. Att skriva, läsa, tolka och förstå olika typer av texter är centralt i utbildningen.

Under utbildningen kommer utvecklar du din samarbetsförmåga, kreativitet, självständighet och lär dig ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling. Du får möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom antingen beteendevetenskap eller samhällsvetenskap.

Om programmet


Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program med två inriktningar; beteendevetenskap och samhällskunskap. Inom respektive inriktning ges du möjlighet att fördjupa dina kunskaper. Du väljer inriktning inför år 2.

Utbildningen utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt. I detta ingår kunskaper om människor som individer, som gruppmedlemmar och som deltagare i en samhällsgemenskap, samt om samhällens strukturer, verksamheter och funktioner. Du får lära dig mycket om demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö.

Historia läser du för att förstå förhållanden i dagens samhälle och orientera dig inför framtida samhällsförändringar. Du får också lära dig mycket om kommunikation och om hur åsikter och värderingar uppkommer. När du studerar samhällskunskap och andra ämnen får du träna på att använda ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt.

Du får öva dig i att diskutera lösningar på samhällsvetenskapliga problem och motivera ställningstaganden med välgrundade argument. Stor vikt läggs vid att skriva, läsa, tolka och förstå olika typer av texter. Du får också öva på att uttrycka dig i varierande skriv- och talsituationer på framför allt svenska och engelska.

Under utbildningen kommer du att få arbeta mycket med samarbetsförmåga, kreativitet, självständighet, ansvarstagande och förmåga att se möjligheter, ta initiativ och omsätta idéer i praktisk handling.

På Falkenbergs gymnasieskola samverkar programmen på olika sätt med arbetslivet. Genom samverkan med arbetslivet kan det eleverna lär sig i skolan lättare kopplas till livet utanför skolan och framtida yrkesliv. Samhällsvetenskapsprogrammet samverkar med mentorsföretaget Polisen och under din tid på programmet kommer du att träffa medarbetare från Polisen. De kommer att informera om olika yrken inom Polisen samt ge er skarpa uppdrag kopplat till utvalda kurser, bland annat kursen i kriminologi.  

Inriktningar


Beteendevetenskap

Inriktningen beteendevetenskap ger dig kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. Du får förståelse för människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. Inriktningen ger dig även kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap.

Samhällsvetenskap

Inriktningen samhällsvetenskap ger dig ytterligare kunskaper om politik, ekonomi, samhällsplanering och internationella frågor. Du får bredda och fördjupa din förståelse av samhällsfrågor genom att tolka och förklara företeelser och sammanhang.

Framtiden


Efter genomförd utbildning har du behörighet för vidare studier på många högskole- och universitetsutbildningar, särskilt utbildningar inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Många av de yrkesutgångar du kan välja efter genomförd utbildning på samhällsvetenskapsprogrammet kräver vidare studier, exempelvis inom beteendevetenskap, geografi, historia, journalistik, pedagogik, psykologi, sociologi, språk, teologi och samhällsvetenskap.

Studie- och yrkesvägledare

Kim Falkenström
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0346-88 64 64

Rektor

Hannah Aleborg
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
072-141 70 82

Kontaktcenter

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0346-88 60 00