Skip to main content

Naturvetenskapsprogrammet

På naturvetenskapsprogrammet får du en bred och fördjupad kunskap inom matematik, kemi, fysik och biologi. Du lär dig om sammanhang i naturen, livets villkor, fysikaliska fenomen och skeenden och kemiska processer. Särskilt fokus läggs vid matematik som är en central del av utbildning.

Under utbildningen lär du dig vetenskapliga metoder, söka förklaringar på frågeställningar och problem samt dra slutsatser med hjälp av matematiska modeller, fältstudier, laborationer och experiment. Du får utveckla din förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang och hantera den teknik som krävs för att samla in och beräkna olika typer av data. Du ges möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom naturvetenskap eller naturvetenskap och samhälle.

Om programmet


Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program där stor vikt läggs vid ämnet matematik. Du arbetar mycket med problemlösning och får öva upp din förståelse för matematiska sammanhang. De matematiska kunskaperna använder du inom naturvetenskapliga ämnen, när du beräknar acceleration, friktion, koncentration av ämnen med mera.

Genom utbildningen ska du utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det innebär förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. Du får också kunskaper om den inverkan naturen har på människans livsmiljö och hur samhällsutveckling, ekonomi, teknik, natur och resurshushållning hänger ihop. Du arbeta mycket med laborationer, fältstudier och experiment i de naturvetenskapliga kurserna.

Inom naturvetenskap och matematik sker datainsamling och beräkningar i huvudsak med datorstöd. Förmågan att söka, sovra, bearbeta och tolka information samt att tillägna sig ny teknik är viktig för naturvetare och matematiker. Utbildningen ger dig goda kunskaper i modern teknik och utrustning.

På Falkenbergs gymnasieskola samverkar programmen på olika sätt med arbetslivet. Genom samverkan med arbetslivet kan det eleverna lär sig i skolan lättare kopplas till livet utanför skolan och framtida yrkesliv. Naturvetenskapsprogrammet samverkar med mentorsföretaget Sköld Forsberg och under din tid på programmet kommer du att träffa medarbetare från Sköld Forsberg. De kommer att informera om olika yrken och möjligheter inom bygg- och arkitektturbranschen samt vara delaktiga i olika kursmoment inom kursen miljö- och energikunskap.

Fördjupningar och poängplan


Naturvetenskap

Inriktningen naturvetenskap ska ge fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik.

Naturvetenskap och samhälle

Inriktningen Naturvetenskap och samhälle ska ge kunskaper inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi.

Tänk som en forskare!

Varje år besöker eleverna i år 2 på Naturvetenskapsprogrammet Tjärnö marinbiologiska forskningsanläggning för att lära sig "tänka som en forskare". Under tre dagar observerar och lär sig eleverna mer om havets organismer, planerar och utför eget experiment samt presenterar sina expriment för personalen på forskningsstationen.

Eleverna får också besöka forskningsanläggningens akvariehall och följa med på en tur med forskningsfartyget Nereus för att undersöka organismer från djupare vatten.

Framtiden


Efter genomförd utbildning har du grundläggande och särskild behörighet för vidare studier på många högskole- och universitetsutbildningar, särskilt utbildningar inom naturvetenskap, matematik och teknik.

Många av de yrkesutgångar du kan välja efter genomförd utbildning på naturvetenskapsprogrammet kräver vidare studier. Bland yrkena hittas ingenjör, agronom, biolog, farmaceut, hortonom, landskapsarkitekt, läkare, lärare, skogsvetare, tandläkare och veterinär.

Studie- och yrkesvägledare

Jessica Ivarsson
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0346-88 68 93

Rektor

Elin Glamheden
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
076-697 20 94

Kontaktcenter

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0346-88 60 00