Skip to main content

Ekonomiprogrammet

På ekonomiprogrammet får du kunskaper i ekonomi, juridik och entreprenörskap och lär dig förstå nutidens förhållanden, förutsättningar och utveckling genom att studera dåtiden. Du får också kunskaper om villkoren för handel och för en hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och ekologiskt.

Under utbildningen får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom ekonomi eller juridik. Du får lära dig förstå hur människan tänker, känner och handlar, kunskap som är central vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik. Inom inriktningen ekonomi praktiserar du det du lärt dig genom att starta ett eget UF-företag.

Om programmet


Ekonomiprogrammet är ett högskoleförberedande program där du får kunskaper om samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Samhällsekonomi handlar om hur samhällets resurser används på bästa sätt för att tillgodose människors behov. Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv och ska tillsammans med entreprenörskap utveckla kunskaper som krävs för att starta och driva företag. Inom juridiken behandlas det svenska rättssystemet samt lagar och andra författningar som styr eller påverkar företag, organisationer och privatliv. Du får också utveckla dina kunskaper om hur människor tänker, känner och handlar. Sådana kunskaper i psykologi är viktiga vid beslut och bedömningar inom både ekonomi och juridik.

De ekonomiska sambanden i världen är komplexa och förändringar som sker inom ett område får ofta konsekvenser inom ett helt annat. Utbildningen ska därför utveckla dina kunskaper om ekonomiska förhållanden i samhället, om länders olika förutsättningar för handel samt om grunderna för internationella sammanslutningar och avtal. Den ska även ge kunskaper om villkor för en hållbar utveckling, såväl ur miljösynpunkt som ekonomiskt och socialt. Vid studier i ekonomi är historisk kunskap central. Därför läser du historia så att du förstår nutiden och kan resonera kring orsakssamband och följder av olika beslut.

Inom ekonomiprogrammet finns två inriktningar. Inom respektive inriktning ges du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom ekonomi eller juridik. Val av inriktning gör du inför år 2.

Under år 3 besöker alla elever på ekonomiprogrammet "Kunskap och framtid", en stor jobb- och utbildningsmässa i Göteborg. För de elever som vill arrangeras också resor till besöksdagen på Lunds universitet och öppet hus på Halmstad Högskola.

Inriktningar


Ekonomi

Ekonomiinriktningen ger dig kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Ofta arbetar du praktiskt tillsammans med andra. Du får också lära dig vägen från idé till att starta eget företag genom att starta ett eget företag via Ung Företagsverksamhet, UF.

Juridik

Juridikinriktningen ger dig kunskaper om rättsväsendets betydelse i ett demokratiskt samhälle. Du läser affärsjuridik och får kunskap om lagar och avtal och hur dessa påverkar företag, organisationer och privatpersoner. Du får fundera över etiska frågeställningar och fördjupar dina kunskaper om mänskligt beteende och beslutsfattande.

Framtiden


Efter genomförd utbildning har du behörighet för vidare studier på många högskole- och universitetsutbildningar, särskilt utbildningar inom ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden.

Många av de yrkesutgångar du kan välja efter genomförd utbildning på ekonomiprogrammet kräver vidare studier. Bland yrkena hittas ekonom, jurist, administratör, revisor, marknadsförare, inköpare och controller.

Studie- och yrkesvägledare

Veronica Lindhe
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0346-88 66 53

Rektor

Elin Glamheden
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
076-697 20 94

Kontaktcenter

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0346-88 60 00