Skip to main content

Individuellt program

En utbildning som är anpassad efter dina förutsättningarna.

Om programmet


Individuellt program

Det individuella programmet är en fyraårig utbildning som anpassas efter dina förutsättningar. Utbildningen är till stora delar tematiskt upplagd och undervisningen syftar till att förbereda dig för vuxenlivet när det gäller framtida arbete, en meningsfull fritid och att klara av eget boende.

För varje ämnesområde i programmet finns det en ämnesområdesplan. Vi skapar en individuell studieplan utifrån dina behov och förutsättningar. Betyg sätts inte på ämnesområden utan efter dina fyra år kommer du att få ett gymnasieskolebevis. Praktik kan ingå i individuellt program om det är till nytta för dig.

Rektor får besluta att en elev som läser på ett individuellt program kan läsa en kombination av ämnen från nationella program och ämnesområden om eleven har förutsättningar för detta.

Ämnesområden


Estetiskt skapande

Här får du uttrycka dina tankar, känslor och idéer i olika estetiska former. Vi arbetar med ett tydligt mål i varje konstart. Du får vara med och planera och genomföra hantverk- och konstutställningar.

Hem- och konsumentkunskap

Här får du förbereda mellanmål, tillaga måltider och baka. Vi jobbar även med tvätt, städ och andra områden som är viktiga för ett eget boende i framtiden.

Idrott och hälsa

Här deltar du i olika fysiska aktiviteter som idrott och friluftsliv. Vi arbetar mycket med hälsa och levnadsvanor. Vi har regelbundet avslappning och massage. Du får prova på förenings- och fritidsaktiviteter såsom mattcurling, boule och bowling, blomsterhantering och ridning. Det kan bidra till egna initiativ på fritiden.

Natur och miljö

Här får du arbeta tematiskt med de olika områdena i natur, teknik och matte. Du kommer att få ta aktiv del i miljöarbete som t.ex källsortering och kretsloppstänkande. Vi arbetar mycket med konkret material och vardagsmatematik.

Individ och samhälle

Här får du möta och diskutera kring nyheter i Sverige och i världen. Vi läser den lokala tidningen regelbundet samt tittar och lyssnar på nyhetsprogram. Vi arbetar tematiskt med samhällskunskap, historia och religion. Vi diskuterar kring människans livsvillkor i Sverige och i andra länder.

Språk och kommunikation

Här får du träna dig på att kommunicera med hjälp av kroppsspråk, bilder, tecken, tal och skrift. Drama är en del av undervisningen i kommunikation. Du kommer också att få utveckla och använda dina kunskaper i engelska.

Studie- och yrkesvägledare

Camilla Närvall
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0346-88 52 06

Rektor

Charlotte Svensson Dos Santos
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0346-88 64 53

Kontaktcenter

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0346-88 60 00

Framtiden


Utbildningen ska förbereda dig för vuxenlivet när det gäller framtida arbete, en meningsfull fritid och att klara av eget boende.