Skip to main content

Individuellt program

En utbildning som är anpassad efter dina förutsättningarna.

Om programmet


Bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning husbyggnad är ett yrkesprogram där du får en introduktion i olika yrkesutbildningar och grundläggande kompetens inom nybyggnad, ombyggnad och renovering av hus och anläggningar.

På programmet finns de tre fördjupningarna betongarbetare, murar och träarbetare. Under år 1 får du prova på de olika byggyrkena i skolans bygghall, så att du kan välja fördjupning och göra ditt personliga yrkesval inför år 2. Under år 2 och 3 får du en grundläggande utbildning i det yrke du valt.

Under utbildningen kommer du att ha 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL. Under APL praktiserar du på en arbetsplats. Under år 1 gör du en miljöpraktik, vilket innebär att du besöker en elev i år 3 på dennes APL-plats. Under år 2 har du APL i tre veckor på Abetong. Ditt sista år på utbildningen har du APL hela läsåret. Många elever gör också sitt gymnasiearbete på sin APL-plats.

Bygg- och anläggningsprogrammet på Falkenbergs gymnasieskola branschrekommenderas av Byggindustrins yrkesnämnd, BYN. Branschrekommendationen innebär att programmet har förutsättningar att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning av hög kvalitet som uppfyller branschens krav.

Studie- och yrkesvägledare

Camilla Närvall
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0346-88 52 06

Rektor

Thomas Glans
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0346-88 64 67

Kontaktcenter

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0346-88 60 00

Ämnesområden


Estetiskt skapande

Här får du uttrycka dina tankar, känslor och idéer i olika estetiska former. Vi arbetar med ett tydligt mål i varje konstart. Du får vara med och planera och genomföra hantverk- och konstutställningar.

Hem- och konsumentkunskap

Här får du förbereda mellanmål, tillaga måltider och baka. Vi jobbar även med tvätt, städ och andra områden som är viktiga för ett eget boende i framtiden.

Idrott och hälsa

Här deltar du i olika fysiska aktiviteter som idrott och friluftsliv. Vi arbetar mycket med hälsa och levnadsvanor. Vi har regelbundet avslappning och massage. Du får prova på förenings- och fritidsaktiviteter såsom mattcurling, boule och bowling, blomsterhantering och ridning. Det kan bidra till egna initiativ på fritiden.

Natur och miljö

Här får du arbeta tematiskt med de olika områdena i natur, teknik och matte. Du kommer att få ta aktiv del i miljöarbete som t.ex källsortering och kretsloppstänkande. Vi arbetar mycket med konkret material och vardagsmatematik.

Individ och samhälle

Här får du möta och diskutera kring nyheter i Sverige och i världen. Vi läser den lokala tidningen regelbundet samt tittar och lyssnar på nyhetsprogram. Vi arbetar tematiskt med samhällskunskap, historia och religion. Vi diskuterar kring människans livsvillkor i Sverige och i andra länder.

Språk och kommunikation

Här får du träna dig på att kommunicera med hjälp av kroppsspråk, bilder, tecken, tal och skrift. Drama är en del av undervisningen i kommunikation. Du kommer också att få utveckla och använda dina kunskaper i engelska.

Framtiden


Utbildningen ska förbereda dig för vuxenlivet när det gäller framtida arbete, en meningsfull fritid och att klara av eget boende.