Skip to main content

Hälsa-, vård- och omsorgsprogrammet med möjlighet till specialisering inom handel

Hälsa, vård och omsorgsprogrammet med möjlighet till specialisering inom handel är en fyraårig yrkesutbildning som ger dig en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samtidigt som din personliga utveckling och ditt aktiva deltagande i samhällslivet främjas. 

Under utbildningen får du fördjupa dina kunskaper inom antingen fritid och friskvård, förskolebarns lärande och växande, vård och omsorg eller nformation och kommunikation. Du kommer också ha 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, där du praktiserar på en arbetsplats. 

Om programmet


Hälsa, vård och omsorgsprogrammet med möjlighet till specialisering inom handel är en fyraårig yrkesutbildning som ger dig möjlighet till personlig utveckling och förbereder dig inför vuxenlivet.

Under utbildningen ges du en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samtidigt som din personliga utveckling och ditt aktiva deltagande i samhällslivet främjas. Du ges möjlighet att öva och tillämpa samarbete och kommunikation. Du får träna dig på att ge service inom olika områden. Du kommer också att få fördjupa dina kunskaper inom ett av följande områden: fritid och friskvård, förskolebarns lärande och växande, vård och omsorg eller information och kommunikation.

Du kommer att ha minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL. Under APL praktiserar du på en arbetsplats. Under din APL ges du möjlighet att utveckla dina yrkeskunskaper, din yrkesidentitet, få en ökad förståelse för yrkeskulturen och bli en del av gemenskapen på arbetsplatsen.

Studie- och yrkesvägledare

Camilla Närvall
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0346-88 52 06

Kontaktcenter

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0346-88 60 00

Fördjupningar


Fritid och friskvård

Fritid och friskvård handlar om verksamheter inom idrott, friluftsliv och friskvård av olika slag. Fritidens betydelse för hälsa och välbefinnande tas upp. Vi diskuterar skötsel och underhåll av anläggningar samt service och bemötande av kunder. Tillsammans testar vi olika matlagningsmetoder och samtalar kring val av råvaror.

Förskolebarns lärande och växande

Förskolebarns lärande och växande handlar om förskolans verksamhet och om hur förskolebarn lär sig förstå omvärlden till exempel genom leken. Skapande verksamhet är en stor del av kursen och vi provar olika material och uttrycksformer. Vi arbetar med människokroppen och hälsa samt lär mer om sambanden mellan barn, samhälle och miljö.

Vård och omsorg

Vård och omsorg handlar om arbete med människor i olika livssituationer. Vi läser om människor med funktionsvariationer och om äldre människor och deras behov av vård och omsorg. Vi arbetar med sambandet mellan levnadsvanor, hälsa och välbefinnande. Tillsammans testar vi olika matlagningsmetoder och samtalar kring val av råvaror.

Information och kommunikation

Vi arbetar med information och kommunikation i vardags- och arbetslivet. Vi lär oss att kritiskt granska och värdera information samt kommunicera med hjälp av digitala verktyg. Du får även lära dig om handel med varor, tjänster och utföra arbetsuppgifter inom området. Vidare arbetar vi praktiskt och verklighetsförankrat med entreprenörskap då du får möjlighet att starta, driva och avveckla ett UF-företag.

Framtiden


Efter avslutad utbildning kommer du ha kunskaper för arbete inom till exempel äldreomsorg, förskola, fritidshem, friskvårdssektorn eller inom området service och handel. Du har även möjlighet att söka till fortsatta studier.