Skip to main content

Verksamhetsidé

Falkenbergs gymnasieskolas verksamhetsidé


Här hittar du skolans framtagna verksamhetsidéTillsammans lyfter vi värden som får våra elever att lyckas:


-Vi skapar möjligheter utifrån varje elevs förutsättningar och är genom samverkan med omgivande samhälle och omvärld, en viktig del i framtidens kompetensförsörjning.
-Vi formar tillsammans en god arbets- och studiemiljö där man känner sig bekräftad och trygg.
-Vi värderar olikheter och goda relationer högt.
-Vi har höga förväntningar på varandra och ger varandra förutsättningar att leva upp till dem.
-Vi står för en inspirerande och variationsrik undervisningsmiljö som väcker nyfikenhet, kreativitet och skapar delaktighet.
-Vi utbildar med hög kvalitet och lägger en god grund för vidare studier, arbetsliv och personlig utveckling.

Tillsammans rustar vi våra elever med framtidstro och mod att ta sig an livets utmaningar.

Du är huvudpersonen i ditt lärande – vi gör det tillsammans!