Ansökningar, anmälningar
och försäkring

Ansökningar, anmälningar och försäkring 

Här hittar du information om olika ansökningar och anmälningar som du eller dina vårdnadshavare kan behöva göra under dina gymnasiestudier. Du hittar också information om skolstartstjänsten där vårdnadshavare bland annat lämnar kontaktuppgifter, samtycker till publicering av bild och film, anmäler specialkost eller allergier.


Anmäl dig till prövning

Om du behöver göra en särskild prövning för att höja ett icke godkänt betyg ska du kontakta elevregistreringen på Falkenbergs gymnasieskola så länge du är elev på skolan. Där får du ytterligare skriftlig och muntlig information om prövningstillfällen och rutiner i samband med prövningen. Är du inte elev på skolan följ länken nedan för vidare information & anmälan. 

Prövning - information och anmälan - Falkenbergs kommun

Så går prövningen till

Tänk också på att beroende på förkunskaper och önskat utfall kan du behöva betydligt mer tid än de tre veckor som är mellan sista anmälningsdag och skrivningstillfället för att förbereda prövningarna. I de flesta ämnen genomför du flera olika moment, vissa som skrivs på prövningsdagarna, och vissa som du jobbar med hemma över tid. Det är viktigt att ta reda på vad som gäller i det/de ämnen du behöver pröva i. Du måste och tänka realistiskt kring hur många prövningar du hinner med att göra vid ett tillfälle.

Anmäl dig i god tid

Anmäl dig i god tid och se till att ha kontinuerlig kontakt med din utsedda handledare. Anmälan görs via blankett. Du får reda på vilken lokal som gäller via Informationen på Falkenbergs gymnasieskola.


Anmäl olycksfall till försäkringsbolag

Om du går på Falkenbergs gymnasieskola är du olycksfallsförsäkrad genom Protector försäkring. Om du har råkat ut för en skada så gör du skadeanmälan direkt till Protector. En olycksfallsskada är en kroppsskada som du ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen gäller dygnet runt. Den gäller också under andra aktiviteter som anordnas av skolan, exempelvis APL eller studiebesök.

Mer information om olycksfallsförsäkringen och hur du anmäler skada hittar du på Falkenbergs kommuns webbplats.


Ansök om ledighet

Om du behöver vara ledig från skolan ska du ansöka om ledighet. Ansökan om ledighet görs via Skola24. Läs reglerna för ledighet innan du gör din ansökan. 

Regler för och ansökan om ledighet hittar du på Falkenbergs kommuns webbplats.


Ansök om resekort, reseersättning eller inackordering

Om du är folkbokförd i Falkenbergs kommun och ska gå på Falkenbergs gymnasieskola, kan du få ett resekort om din folkbokföringsadress ligger minst 6 kilometer från gymnasieskolan. Avståndet mäts av skolan och ingen ansökan behövs utan resekortet kommer delas ut till dig vid terminsstart.

Om du har rätt till ett resekort men saknar möjlighet att åka med kollektivtrafik till och från skolan, kan du ansöka om reseersättning. Ansökan görs inför varje nytt läsår.

Inackorderingstillägg

Om du är folkbokförd i Falkenbergs kommun, ska gå på Falkenbergs gymnasieskola eller annan gymnasieskola och har mer är 40 km resväg eller minst tre timmars daglig res- och väntetid till skolan, kan du ansöka om inackorderingstillägg. Ansökan görs inför varje nytt läsår.

Mer information och ansökan gällande resekort, resebidrag och inackordering hittar du Falkenbergs kommuns webbplats


Ansök om stipendier och fonder

Om du bor i Falkenbergs kommun har du möjlighet att ansöka om medel från två olika fonder. Det finns särskilda regler för utdelning som du behöver uppfylla för att kunna ta del av fondmedlen.

Mer information om vilka stipendier och fonder som finns och hur du ansöker hittar du på Falkenbergs kommuns webbplats. 


Lämna uppgifter via skolstartstjänsten

Inför varje nytt läsår ska vårdnadshavare lämna uppgifter till skolan via en skolstartstjänst. I Skolstartstjänsten lämnar vårdnadshavare bland annat information om anhöriga, samtycker till publicering av bild och film, anmäler specialkost och allergier.

Skolstartstjänsten hittar du på Falkenbergs kommuns webbplats


Kontaktcenter
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
0346-88 60 00